Nej, jag har ingen psykos

Opinion. Roland Poirier Martinsson skriver i SvD om Piratpartiet. Jag ka ninte säga att jag håller med honom om mycket, och därför tänkte jag bemöta hans text i sin helhet. Kursiva stycken är Martinssons text, som kallas En Postmodern Masspsykos:

Mätningen som påstår att Piratpartiet kan nå riksdagen är lika betydelsefull som en allsvensk tabell i april. Inte meningslös, men av marginell vikt för slutresultatet och omöjlig att dra några slutsatser ifrån.

Jag skulle vilja säga att denna mätning reflekterar det nu rådande politiska klimatet. Det är en jättesensation att PP är snudd på riksdagsmandat, även om det är en mätning mer än ett år från valet. Sen tycker jag att jämförelsen haltar, för inspelade poäng i allsvenskan är säkra, politisk opinion är det definitivt inte. Det känns som att Martinsson här försöker att undvika opinionsundersökningarnas syfte och bara påpeka vad som är dåligt med dem. Hade det varit lika ointressant och meningslöst om moderaterna hade fått 60%?

Jag hoppas såklart att PP inte kommer in, av samma skäl som jag vill se fem av de nuvarande riksdagspartierna åka ur: man har fel svar på grundläggande politiska frågor. Men bortsett från politikens innehåll finns det en annan fråga att ställa när piraterna nu siktar på att upprepa succén från valet till Europaparlamentet. Är partiet värdigt riksdagen?

Hur blir man värdig riksdagen? Vad är det för fråga? Ett parti som får 4% av rösterna får mandat. Värdig? Innebär det att partiledarna genomför någon form av ritual med talmannen?

Dessutom tycker jag Martinssons inställning till opposition är intressant. Jag vill ha flera partier i riksdagen, även om jag inte håller med dem. Skulel vi bara ha en åsikt i beslutsposition skulle demokratin leva farligt. För om alla tänker lika…

För ett tag sedan höll jag ett föredrag för en grupp nyliberaler och red (som ett tankeexperiment) min käpphäst att en moralisk stat kan yttra sig genom att förbjuda hårdporr i tv innan midnatt. Efteråt kom en av piratrörelsens mest framträdande profiler fram för att protestera: ”Det finns ingen skillnad mellan det och att helt förbjuda yttrandefriheten.”

Parallellen är bara möjlig för en politisk idiot. På samma nivå profilerar sig nu ett knippe högljudda debattörer i ett tonläge som påminner om barn som för kittlingens skull försöker övertyga varandra om att det finns ett spöke i garderoben. EU och svenska staten driver igenom lagar som leder till internets undergång! De vill stänga av dig från internet! Demokratin dödas! Kreativiteten kvävs! Livet mäts, vägs och snart kommer de efter dig!

Härskarteknik schmärskarteknik? Bra försök att förminska dina motståndare. Dock genomskinligt. För hur mycket inskränkningar anser du är möjligt att göra i yttrandefriheten utan att det längre kan kallas yttrandefrihet. Piratens exempel var en tydlig markering att man inte kan ha inskränkningar,får då blir det inte längre yttrandefrihet.

Sen må piraterna vara högljudda. Det beror på att det har varit väldigt svårt att få folk att lyssna. Fram tills nu. Jag tycker också att man ser en viss ändring av retoriken för att anpassa den till de nya spelreglerna. Sen vill jag också gärna se exempel på att de sakerna du säger är fel? För alla saker du tar upp är reella hot idag. Hot som vi måste inse finns.

Varsågoda, en postmodern masspsykos iscensatt genom sociala medier.

Så bara för att folk tycker lika, och inte som du, så är det en psykos? Undrar vika som har en psykos egentligen?

Problemet består i att PP är ett enfrågeparti, inte i teknisk bemärkelse, utan enligt en existentiell tolkning av begreppet. Allt som sker förstås utifrån den enda frågans perspektiv. Allt som inte kan förstås utifrån den enda frågan är oviktigt (utvecklingen i Iran är en aspekt av Twitter). Man uppvisar ett oreflekterat gängbeteende som genererar enkla lösningar på varje tänkbart problem, oavsett komplexitet.

Vi hade inte vetat ett smack om vad som häder i Iran om det inte vore för sociala medier. Att försöka vrida det till att folk bara är intresserade av Iran för att det ger många följare på Twitter? Hjälp.

Dessutom är det ganska intressant att Martinsson tycker att enkla lösningar är dåliga? Jag tycker ofta att de är de bästa, just för att de är enkla. Utelämnar du möjligen något här Roland? Eller tycker du ärligt att enkla lösningar per definition är sämre än mer komplicerade enbart på den basen?

Att kalla det oerhörda grupparbete som hela tiden pågår på internet i massa olika frågor för ett gruppbeteende tycker jag också är en väl enkel vridning. Jag tycker att det svärmen gör är en enkel och bra lösning på ett komplicerat problem. Det vill säga, hur samrbetar vi när så mycket tid och rum skiljer oss åt?

Om PP placerar dessa skrämselmånglare i riksdagen skulle Ny demokratis laguppställning verka blytung.

Visst finns det liknelser mellan PP:s uppgång och NyD:s. Det grundar sig i ett missnöje i hur saker sköts idag. Där tror jag dock att liknelserna mellan partierna försvinner, både i hur de fungerar och vilka åsikter de står för. Att sedan avvisa pp på grund av dess relativt ringa erfarnhet är också vanskligt, för i just våra profilfrågor har vi nog mer erfarnhet än de flesta partier tillsammans. Och det är det som räknas för oss.

Men det finns en annan sida. PP:s existensberättigande består i att man identifierat två viktiga problem-områden, teknikens utmaningar för den personliga integriteten och dess relevans för äganderätten. Det är inte strunt. Frågorna är eviga och i särskilt fokus vid teknikskiften, då statens aptit växer, tjuvar ser chansen, och bara folket kan stå emot.

Hittills har PP:s tjänst för friheten varit att väcka andra. Men det är inte ett politiskt parti. Det är en visselpipa. Och det är just enfrågementaliteten som hindrar PP från att leverera ett politiskt försvar för friheterna.

Så att arbeta för dessa frågor, med en bred kunskap och stor genomslagskraft hos befolkningen berättigar inte partiet att arbeta politikst med dessa frågor? Är det bättre att frihetsfrågorna drivs av partier som tydligt visat att de struntar högaktningsfullt i allt vad integritet och frihet heter? Inte i min värld.

Kan man tillfriskna från den politiska psykosen? Ett test: jag påstår att det viktigaste för att säkra integriteten är sänkta skatter. Då förs makt från staten till civilsamhället. Sammanhang – familjer, församlingar, företag, föreningar – stärks, som kan stå emot statens intrång.

Hur förhåller sig PP till det?

Jag tycker den här liknelsen är jättekonstig. Vad spelar pengar för roll när staten har rätt att göra vad de vill med ditt liv i övrigt. Vad spelar det för roll om jag kan köpa vad jag vill om mina åsikter är förbjudna? Eller anser du att om man har mer pengar så kan man muta sig till att inte bli övervakad?

Poängen är inte att jag vill ha ett omedelbart svar, utan att frihetens försvar alltid måste bedrivas längs en utdragen politisk front. Sänkta skatter betyder prioriteringar, kompromisser. Någonstans där dör enfrågepartier, antingen genom metamorfos till något högre eller genom förtvining.

Det är bra att du behöver poängtera att din fråga var retorisk, så att du inte ska få mothugg. Det har du dock fått, och jag tycker att Christian Engströms svar på din fråga är bra. Kort, kocist, sakligt och visar var du har tänkt fel. Sen kan jag säga att min egna målsättning med mitt medlsemskap i Piratpartiet är att partiet inte längra ska behövas, så att vi kan koncentrera oss på andra frågor i stället. Just nu är dock vår integritet och medborgarrätt för hotad för det.

Så frågan bör ställas: hur förhåller sig piraterna till fastighetsskatten?

Som det står i paritprogrammet, vi har ingen åsikt. Även om du hävdar att man får bättre integritet genom att avskaffa den. Läs CE:s svar ovan en gång till om du inte håller med.

Sammanfattningsvis är detta bara ytterligare en i raden av skrienter som gör sitt bästa för att förminska Piratpartiets roll och genomslag. Jag tycker faktiskt att det är lite kul att se hur det nu tävlas i att få PP att framstå som ett marginaliserat skitparti utan substans. Jag tycker det visar att partiet är allt annat än just det. Det finns måga som är rädda, för vi tar deras plats. Deras röster. Deras politik (som den borde vara i alla fal). Dessutom verkar det som att många håller med oss. Måste vara en skrämmande känsla. Personligen hoppas jag den växer…

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , ,

När en blind leder en blind.

Spectrial. Tomas Norström är inte jävig. Någon som är förvånad?

Till saken hör att lagmannen Anders Eka, som har undersökt om Norström begått jäv eller inte, är medlem i samma förening, dvs. föreningen om upphovsrätt ockå associerar med upphovsrättmaffian, om än i andra kanaler. Hade Eka kommit fram till att Norström var jävig så hade han med andra ord diskvalificerat sig själv från att ha gjort utredningen från början. Han kunde således bara komma till ett beslut, vilket föranlett en jävsanmälan även mot honom.

Hur dum får man egentligen bli? Hur kan man tillsätta någon att utreda en situation när denna själv är i samma situation? Hur kan man tro att detta gynnar rättssystemet? Domen var kontroversiell redan innan detta, men nu har man lyft farsen till en ny nivå. Eller lyft och lyft, det handlar nog snarare om att den har sjunkit till en nivå så låg att inte ens Stefan och Krister kunnat fantisera om något liknande ens under den värsta syratripp man kan tänka sig.

Men vad vet jag, jag är ju inte jurist. Och varför ska medborgare ha tro på rättssystemet, det verkar ju onödigt. Det är bättre att använda det för att hålla dem i schack!

Läs även andra bloggares , , , , ,

Så det blev de gröna.

EU. Idag tillkännagavs gruppen som Piratpartiet ska tillhöra i EU-parlamentet. Det blev Gröna/EFA-gruppen (DN, SvD). Detta efter förhandlande med grupper åt både höger och vänster, vilket tydligt visar på pp:s blocköverskridande politik. HAX gör en bra genomgång om vad som har lett fram till beslutet.

Mina egna tankar kring det hela är nog ganska lika många andras. För det första är jag nöjd med dealen vi har fått. Piratpratiet har fått oerhört mycket av gruppen för att bara komma med en ledamot,det ska vi vara riktigt nöjda med. Sedan var det också viktigt att vi inte behöver vara med i det europeiska gröna partiet (paraplyorganisationen), för det hade tagit bort vår oberoende stämpel (detta var en av de största invändningarna jag hade mot den gröna gruppen tidigare). I övrigt tycker jag det är svårt att utvärdera vad grupptillhörigheten kommer att ge tycker jag, det blir mer av att vänta och se. Dock tror jag att utgångsläget är bra, och det kommer att bli en intressant tid i parlamentet.

Det kommer också en hel del spekulationer kring vad som händer i rikspolitiken. Kommer vi att börja samarbeta med miljöpartiet där också? Själv tycker jag frågan visar på att man inte ser skillnad mellan EU-parlamentet och riksdagen, ungefär som när SvT visade blockfördelningen av rösterna i EU-valet. Det spelar ju absolut ingen roll, eftersom det råder andra grupperingar och andra allianser i EU än i Sverige. Den gröna gruppen i EU-parlamentet kan inte jämnställas med Mp här i Sverige, utan den politik vi har fört i riksdebatten kommer att fortsätta föras. Sen kan man i och för sig ställa sig frågandes till Peter Erikssons kommentar om att de aldrig skulle samarbeta med pp eftersom vi inte är ett grönt parti. Vi får välse vad som händer när pp blir vågmästare…

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Rätt tänkt, fel utfört

EU. Att Irländarnas nej till Lissabon-fördraget var ett stort bakslag för EU är en underdrift. Det visas om inte annat genom all den kraft som nu läggs på att få irländarna att godkänna fördraget. Det har hänt förr, och kommer att hända igen. Det som stör mig är att EU är så nära att göra rätt, men hamnar så långt från målet att det är pinsamt.

För egentligen tycker jag att princioen med nya omröstningar är helt ok. Man vill införa ett nytt fördrag för hur EU ska styras, och om det då får nej så måste det göras om till en form alla kan acceptera. Problemet är inte att förslagets görs om gång på gång, det är en del av förhandlingarna. Problemet är att man inte accpeterar vad det är folk egentligen vill ha.

Idag inleds ett toppmöte mellan EU:s ledare, där Lissabonfördraget kommer att spela en avgörande roll. Vad som det talas om nu är att man kommer att försöka förhandla vid sidan om med irländarna. Anledningen till detta är enkel, kan man sluta internationella avtal utnaför EU:s stadga behöver det inte ratificieras av andra länder. Irländarna kommer alltså att få folkomrösta om precis samma fördrag en gång till, men med tillhörande löften om att vissa saker kommer att regleras i andra avtal. Detta är en skymf mot EU:s övriga befolkning, som alltså inte får vara med och säga till om vad som ska ingå i avtalen, eftersom ländernas parlament inte ens kommer att tillfrågas, för det är tjusningen med internationella avtal. De sluts av regeringarna.

Av just denna anledning blir jag glad över att det finns surgubbar. En sådan är den EU-skeptiska tjeckiska presidenten Vaclac Klaus. Han säger att alla ändringar och tillägg måste godkännas av det tjeckiska parlamenetet. Tyvärr bestämmer inte han det, och den tjeckiska premiärministern svarade kort och gott:

“[The guarantees] are not an international treaty of a political nature …but an international treaty of a governmental type which does not require the powers of the head of state to be concluded,” he wrote on the government website.

Man använder alltså ordvrängning för att undvika att folket ska få sin röst hörd. Man är numera så rädd för att det inte ska bli något nytt fördrag att man inte ens låter de nationella parlamenten rösta om det.

Detta säger en hel del om det demokratiska underskottet som finns i unionen, och Lissabonfördraget skulle permanentera en hel del av det. Situationen som har uppstått beror på att hela organisationen EU är byggd uppifrån. Den är en konstruktion av bråkrater, inte byggd på folkets röst. Inledningsvis är detta egentligen inte konstigt, alla organisationer toppstyrs från början i någon form. Vad som kännetecknar en demokratisk organisation är dock viljan att ta sig därifrån, att få mer och mer transparens och folkligt stöd. Tyvärr är unionen inte på väg åt det hållet i dagsläget.

Snar tar dessutom Sverige över ordförandeklubban för unionen. Detta skulle vara ett ypperligt tillfälle att visa vad vi i Sverige anser om demokrati och rättigheter. Tyvärr tror jag inte att regeringen Reinfeldt har några sådana intentioner, eftersom de tydligt visat att regeringsduglighet och statsmannamässighet går före den folkliga viljan. Det är synd.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Protokoll, Piratpartiets Stockholmsdistriks möte 090617

Protokoll. Eftersom Calandrella behagade att vara bortrest så hoppade jag in som protokollskrivare på dagens möte. Det sombehandlades var (förutom det sedvanliga snacket som jag inte protokollförde):

Val av nya distriktsledare.
Eftersom Janne och Anna ska avgå som ledare för distriktets så behövs det utses nya (Distriktsledare, DL, och vice distriktsledare, vDL). Detta kommer att ske med val. På grund av semestrar och att det måste vara en tillräckligt lång tid för nomineringar och presentationer sattes tidplanen till:
Fram till 15/8: Nomineringsperiod. Det är öppet att nominera vem som helst, inklusive sig själv, till posten som DL, vDL, eller båda posterna. Den nominerade måste acceptera nomineringen för att vara med i valet. Nomineringar mailas till jan.lindgren@piratpartiet.se
16/8-30/8: Presentationsperiod. Kandidaterna får presentera sig och berätta varför just de ska bli valda.
31/8-6/9: Val av DL. För detaljer om valen, se nedan.
7/9-13/9: Val av vDL.
Valen kommer med största sannolikhet att ske på forumet. Janne ska kolla upp om tekniken klarar det. Framför allt är det viktigt att enbart de som tillhör stockholmsdistriktet får rösta. Dessutom måste resultatet hållas hemligt så länge röstningen pågår.
Vidare bestämdes också att de två nya distriktsledarna kommer att väljas på en period fram till februari 2011. Då ska nya val ske, och sedan ska val ske med en periodicitet på ett år. Anledningen till februari som valmånad är att det inte riskerar att krocka med varken framtida riksdags- eller EU-val.

I samband med diskussionen kring valet väcktes också frågan om hur distriktet styrs, och hur det kommer att styras i framtiden. Inga konkreta beslut togs dock i frågan. En del information om hur distriktets styrs idag kom dock upp, och det är egentligen DL som styr. Till sin hjälp ska denne ha en vDL och en ledningsgrupp bestående av ansvariga för norr- och söderort, samt Stockholms kommun. Denna ledningsgrupp har dock varit “vilande”.

Utvärdering av valet:
Janne är ansvarig för att se till att valet utvärderas. Efter 2006 skedde det inte någon ordentlig utvärdering. En hel del punkter togs upp på förra mötet. I tillägg till detta kom det fram att en kommun-/områdes-/distriktsledare inte bör vara valsedelsansvarig, eftersom dessa redan har för mycket att göra. Vidare bör valsedlarna köras ut till kommunledare för att förenkla för dessa (många har inte bil).

Sommaraktiviteter:
UP Täby har pratat om att göra en fildelningsworkshop. Detta blev efter lite diskussioner snarare en integritets- och nätsäkerhetsworkshop. Förslag på att prata med bilblioteket vid Medis som plats, alternativt kungsträdgården. En tanke var att försöka få detta att sammanfalla med när TPB släpper IPREDator.

Ung08. Ungdomsarrangemang i slutet av sommarlovet. Kan vara intressant att representera där, kanske med inslag av workshopen som nämndes ovan.

Valaffischer:
Ser ni några affischer som fortfarande sitter uppe, framför allt på platser som inte är “godkända”, så ta ner dem även om det inte var ni som satte upp dem. Kan ge dålig PR och ses som nedskräpning. Sitter de på en anslagstavla eller liknande kan den nedersta biten rivas av, så att det i alla fall inte står att vi vill ha röster i EU-valet…

EDIT, tillägg efter kommentar: Föreslogs att överblivna valaffischer kan erbjudas medlemmarna att ha på väggen hemma – bra reklam. Vi diskuterade möjligheten och nyttan av en lokal eller “åtminstone ett förråd” i Stockholm m.a.a inflytande EU-pengar.

Nu får det fanimig vara nog!

Storebrorssamhället. När Reinfeldt förklarade hur han inte brutit vallöftet om att inte jaga en hel ungdomsgeneration så sa han att eftersom det inte var staten som jagade i och med IPRED så var det lugnt. Undrar hur han ska förklara bort de utökade resurser som nu tillförs polisen för att utöka jakten på de hemska fildelarna. Det enda jag kan tänka mig är att det faktiskt inte är Fredrik själv som jagar fildelare, så då måste det ju vara så att han inte brutit mot något vallöfte. Att det får vara nog är bara förnamnet. På något sätt har det blivit en helt godkänd häxjakt på folk som bara vill dela inormation. Kommer den borgerliga regeringen att införa en HADOPI-lag här i Sverige snart också, för det känns som att vi börjar närma oss. Att det inte är vad folket vill har ju regeringen tidigare visat att man inte har några som helst bryderier inför. (EDIT: Karl Sigfrid frågar sig vad dessa poliser egentligen ska användas till, undrar om det verkligen har tänkts igenom från beslutshåll…)

På temat “nu får det vara nog” så hittar jag även tvåfundamentalt olika debattartiklar, som tar upp samma sak men det leder till två helt olika slutsatser. Dock tycker jag det är väldigt bra att Piratpartiets politik och piratideologin äntligen synas i jupet och att även motståndarna börjar inse vad det handlar om och bemöter de verkliga argumenten. Dock så är det nog det enda positiva jag kan säga om artikeln i en av antipiraternas starkaste propagandakällor, Corren. För även om de gör ansatsen att analysera djupare och kritisera den egentliga politiken så fastnar man ändå på fildelningsfrågan. Den verkar hänga som en våt filt över allt annat, förmodligendärför att de inte vågar ta i de andra frågorna, för det skulle ju innebära att man erkände att det inte handlade enbart om fildelning, och då blir det ju inte lika lätt att förklara bort längre.

En betydligt bättre och sakligare artikel fanns igår i SvD. P J Anders Linder skriver en intressant och läsvärd artikel om PP:s framgång och borgerlighetens misstag i övervakningsdebatten och EU-valet. Har ni inte läst den än så är det helt klart rekommenderad läsning, oavsett vilken sida av barrikaderna ni står på.

Tycker dessutom att dagens XKCD visar tydligt på varför man måste betrakta internet som vilken infrastruktur som helst, och varför man inte kan hålla på och stänga av folk och införa censur och begränsningar. Den är helt enkelt en så integrerad del av våra liv att man inte ens tänke på att man använder den…

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

När politiken och verkligheten inte stämmer överens…

Politik. …så anpassar man verkligheten efter politiken. Ibland känns det som att det är så det resoneras runtom i åartihögkvarteren. För när nya, fantastiska, möjligheter öppnar sig så väljer politikerna att försöka anpassa dessa möjligheter efter hur de vill att de ska se ut, i stället för att anpassa sig själva efter de nya förhållanden. Darwin hade nog haft ett och annat att säga om det om han fortfarande var vid liv.

Man kan dock ställa sig frågan hur länge till de kan fortsätta blunda. För det räcker inte att säga att man gör något, för i dagens politiska liv krävs det att man verkligen gör något också. Att säga en sak och göra en annan (det som blivit kännt som att vara en centerpartist) håller helt enkelt inte längre. Därför tar jag fortfarande alla integritetskämpande politiker med en nypa salt innan de visat sina sanna färger.

Fast det finns undantag måste jag säga. Karl Sigfrid gör sitt bästa (under sitt sista år i riksdagen?!) för att få sitt parti att förstå vad det hela handlar om. Den artikel i DN som han citerar är bara ytterligare en i raden av artiklar som faktiskt visar att det finns fler bottnar än den ifpi visar upp på sina bjudmiddagar.

Den stora framgången för Piratpartiet i EU-valet har satt det hela på sin spets, och jag förväntar mig att gammelpartierna kommer börja slåss om integritetsväljarna nu. Problemet i mina ögon är just deraas trovärdighet. Börja med att riva upp Ipred och FRA, öppna upp ACTA-förhandlingarna och respektera den svenska grundlagen så kanske vi kan börja diskuttera. Men så länge det politiska klimatet är som det är idag så kommer mitt engagemang, och min röst, att fortsätta tillhöra pp. För det är som Mary säger, Internet är inte bara lattjolajban.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Ett år!

Blogg. Nu har jag hållit på med detta i ett år. Frekvensen har varit lite upp och ner, men det är i alla fall ett år sen första posten i denna blogg. Det har blivit några stycken sen dess, och planen är att de ska bli fler.

För det är inte så att det råder brist på bränsle för att få denna brasa att brinna. Snarare tvärt om. Så nu återstår bara att korka upp jubileumsskumpan (näe, den får vänta tills i morrn, fast av andra anledningar) och hoppas att våra politiker inte ger mig lika många tillfällen att skriva det kommande året!

Inte jäv, någon som egentligen är förvånad?

TPB. Nu har tingsrätten sagt sitt om det påstådda jävet i TPB-rättegången, och som i alla fall jag väntat mig så anser de inte domaren Tomas Norström vara jävig (DN, SvD).

Liksom i fallet Jim Keyzer så uppmuntras snarare svenska brottsbeivrare att hänga med intresseorganisationer för att förkovra sig och utöka sin kunskap. Men om det nu är fallet, varför förde inte domare Norström också regelbundna dialoger med exempelvis piratbyrån? Eller hade de inneburit att han var jävig…?